Autoškolské testy 2022 online

Otestujte sa z autoškolských testov na vodičák. Pripravte sa na skúšku z autoškoly robením testov z autoškoly online.

Otestovať sa »

Autoškolské testy na vodičák

Skupina A , B

  • Skupina A je motocykel, skupina B je osobný automobil. Pri skúške na vodičák skupín pre A a B sa robia rovnaké písomné testy na získanie vodičského oprávnenia.

Skupina C , D , T

  • Skupina C je nákladný automobil nad 3500Kg. Skupina D je autobus a skupina T je traktor. Pri skúške na vodičák skupín C, D, T sa robia rovnaké písomné testy na získanie vodičského oprávnenia.
Skupiny vodičských oprávnení

Toto je zoznam všetkých skupín na získanie vodičského oprávnenia, ktoré je možné získať na Slovensku. Pre podrobný návod ako postupovať a ako prebieha autoškola, či skúška z autoškoly, prejdite na náš návod nižšie.

Skupina AM

Min. vek 15

Do skupiny AM sú zaradené motorová vozidla s konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 45 km/h.

Do tejto skupiny môže patriť mnoho vozidiel, ktoré stretávame na našich cestách:
  • Dvojkolesové vozidlá so zdvihovým objemom spaľovacieho motoru neprevyšujúcim 50cm3 alebo výkonom elektrického motoru do 4kW.
  • Trojkolesové vozidla so zdvihovým objemom spaľovacieho motoru neprevyšujúcim 50cm3 alebo iných tipov motorov s výkonom neprevyšujúcim 4kW.
  • Štvorkolesové vozidlá s hmotnosťou v nenaloženém stavu najviac 350Kg a so zdvihovým objemom spaľovacieho motoru neprevyšujúcim 50cm3 alebo u iných tipov motorou s výkonem neprevyšujúcim 4kW.

Skupina A1

Min. vek 16
Do skupiny A1 sú zaradené motorová vozidla:
  • Ľahké motocykle bez alebo s postranným vozíkom s výkonom motoru neprevyšujúcim 11kW a s pomerom výkonu ku hmotnosti najviac 0,1kW/kg a se zdvihovým objemom spaľovacieho motoru neprevyšujúcim 125cm3
  • Trojkolesová motorová vozidla s výkonom najviac 15 kW.

Získaný vodičák oprávňuje taktiež k riadeniu vozidiel zaradených do skupiny AM.

Skupina A2

Min. vek 18

Do skupiny A2 sú zaradené motocykle bez alebo s postranným vozíkom s výkonom motoru neprevyšujúcim 35 kW a s pomerom výkonu ku hmotnosti najviac 0,2 kW/kg, ktoré neboli upravené z motocyklu s viac ako dvojnásobným výkonom.

Získaný vodičák oprávňuje taktiež k riadeniu vozidiel zaradených do skupín A1 a AM.

Skupina A

Min. vek 24
Podmienkou je min. vek alebo aspoň 2 roky sk. oprávnenia na A2

Získať vodičák na skupinu A je možné pri dosiahnutí minimálneho veku 24 rokov alebo pri držaní vodičského oprávnenia aspoň 2 roky.

Do skupiny A sú zaradené vozidla:
  • Motocykle bez alebo s postranným vozíkom.
  • Trojkolesové motorová vozidla s výkonom neprevyšujúcim 15kW.

Získaný vodičák oprávňuje taktiež k riadeniu vozidiel zaradených do skupín A2, A1 a AM.

Skupina B

Min. vek 18

Do skupiny B sú zaradené motorové vozidlá s výnimkou vozidiel skupín AM, A1, A2, A ktorých najväčšia povolená hmotnosť neprevyšuje 3500Kg s najviac 8 miestami na sedenie okrem miesta vodiča, ku ktorým môže býť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou povolenou hmotnosťou neprevyšujúcou 750Kg, pokiaľ najväčšia povolená hmotnosť tejto jazdnej súpravy neprevyšuje 3500Kg alebo v prípade rozšírenia rozsahu neprevyšuje 4250Kg.

Skupina C

Min. vek 18
Podmienkou je byť držiteľom vod. oprávnenia na skupinu B

Do skupiny C sú zaradené motorová vozidla s výnimkou traktorov a vozidiel uvedených v písmene g), ktorých najväčšia povolená hmotnosť neprevyšuje 3500Kg s najviac 8 miestami na sedenie okrem miesta vodiča, ku ktorým môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou povolenou hmotnosťou neprevyšujúcou 750Kg.

Skupina D

Min. vek 24
Podmienkou je byť držiteľom vod. oprávnenia na skupinu B a C

Do skupiny C sú zaradené motorová vozidla s výnimkou vozidiel uvedených v písmene i) s viac ako miestami na sedenie okrem miesta vodiča, ku ktorým môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou povolenou hmotnosťou neprevyšujúcou 750Kg.

Skupina B + E

Min. vek 18
Podmienkou je byť držiteľom vod. oprávnenia na skupinu B

Do skupiny B + E sú zaradené jazdné súpravy zložených z vozidiel uvedených v písmene f) a prípojného vozidla s najväčšou povolenou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500Kg.

Skupina C + E

Min. vek 18
Podmienkou je byť držiteľom vod. oprávnenia na skupinu C

Do skupiny B + E sú zaradené jazdné súpravy zložených z vozidiel uvedených v písmene h) a prípojného vozidla s najväčšou povolenou hmotnosťou prevyšujúcou 750Kg.

Skupina T

Min. vek 17
Podmienkou je byť držiteľom vod. oprávnenia na skupinu C

Do skupiny T sú zaradené traktory a samojazdné pracovné stroje ku ktorým smie býť pripojené prípojné vozidlo.